Att ta läkemedel

Att ge medicin till ett barn

Det är inte alltid så lätt att ge medicin till ett barn. Ett barn är inte en liten vuxen och de omsätter olika läkemedel olika snabbt i olika åldrar och det leder till att såväl dos som doseringsintervall kan variera trots att man ser till hur mycket barnet väger. Det kan vara mycket farligt att ge ett barn samma dos av en medicin som man använder själv, och många mediciner är dessutom helt olämpliga för barn. Många mediciner finns anpassade just för barn, och vissa har barnanpassade doser. Det gäller till exempel för många nässprayer som minskar slemhinnans svullnad, samt för olika febernedsättande mediciner.

En sak man måste tänka på är att en nyfödd eller ett spädbarn på upp till sex månader ofta omsätter läkemedel mycket långsammare än vuxna och äldre barn. Detta beror på att organen hos ett litet barn ofta inte helt så utvecklade ännu. Om barnet är mellan ett och tre år kan i många fall omsätta vissa sorters läkemedel snabbare än vad vuxna gör. Detta betyder att barnet ofta får en mycket högre dosering per kilo kroppsvikt och dygn än vad barn i andra åldrar får.

Det är viktigt att man följer läkarens råd och verkligen läser på förpackningen och i bipacksedeln, det informationsblad som följer med medicinen, innan man ska ge sitt barn någon medicin. Är man fortfarande osäker bör man fråga på sitt apotek eller ta kontakt med en barnavårdscentral (BVC) eller sjukvårdsrådgivningen. Innan man ger någon medicin till ett barn under sex månader bör man alltid rådfråga någon hos barnavårdscentralen. Om man uppsöker sjukvård med ett barn och an redan har medicinerat det hemma är det mycket viktigt att tala om det.