Läkemedel som ges i näsan

Ett nasalt läkemedel ges genom näsan. De finns i form av spray, pulver samt droppar. Man ger medicinen i näsborrarna och den verkar lokalt där, eller

fredriq

Flera olika läkemedelstyper

Det finns flera ämnen som botar, förebygger och lindrar olika sjukdomar. Dessa kan dock inte användas ensamma, som de är. För det första måste ämnet o

fredriq

Fasta orala läkemedel

De läkemedel som man tar via munnen kallas för orala läkemedel och de finns i olika fasta former. En av de allra vanligaste är tabletter. Ofta är det

fredriq

Att sälja läkemedel

Om man i Sverige vill sälja läkemedel måste man som marknadsförare ansöka om tillstånd från Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Detta är en

fredriq

Få tag i information om läkemedel

Om det är så att man äter läkemedel eller snart ska börja med något läkemedel kan det vara bra att läsa på lite om det. Då vet man vilka biverkningar

fredriq

Att ge medicin till ett barn

Det är inte alltid så lätt att ge medicin till ett barn. Ett barn är inte en liten vuxen och de omsätter olika läkemedel olika snabbt i olika åldrar o

fredriq

Att ta tabletter

När det gäller tabletter kan ett barn ofta svälja dem från femårsåldern om tabletten inte är för stor. Ibland går tabletter bra redan från treårsålder

fredriq

Flytande orala läkemedel

Det finns också flytande läkemedel som kan tas via munnen och dessa kallas för orala vätskor. Det finns både vätskor och droppar i denna läkemedelsgru

fredriq