Läkemedelsmarknaden

Skolmedicin vs alternativmedicin

I Sverige är det inte tillåtet för vanliga läkare att skriva ut naturläkemedel eller alternativmedicin som man också kan kalla det. Läkemedelsverket har ett mycket stort inflytande på vilka mediciner som folk stoppar i sig och kontrollerar också kraftigt vad som får skrivas ut och inte. I länder som Tyskland är alternativ medicin mer accepterad och samma sak gäller i Frankrike och England för att inte tala om i Asien där folk använder stora mängder av naturmedicin för att läka sina krämpor. Debatten om naturmedicin vs skolmedicin är ganska het, även om man undertrycker den en aning. Då det egentligen inte finns några enormt starka bevis på att dessa naturliga mediciner gör nytta, så har de skuffats undan i brist på bevis, helt enkelt. Läkare som skrivit ut komplementärmedicin har blivit anmälda och vissa har till och med förlorat sin legitimation.

En het diskussion

Dock anser många lärda män och kvinnor att skolmedicinen samtidigt gör skada om man intar större doser eller äter en längre tid. Det är mycket vanligt med biverkningar som i sin tur måste stillas med annan medicin, som i sin tur ger andra biverkningar o.s.v. Naturläkemedel ger visserligen näst intill noll biverkningar men de kan vanligtvis inte bota svåra sjukdomar på kort sikt.

 

Frågan huruvida man ska tillåta naturläkemedel eller inte, är svår. Å ena sidan kan det inte göra skada och å andra sidan finns det ett stort antal naturläkemedel som har visat sig ge mycket goda effekter på längre sikt och ibland även på kortare. Även alternativa behandlingar praktiseras. Vanlig medicin är vanligtvis inte speciellt bra för levern och man kan också få bieffekter som håller i sig. Samtidigt går det inte att vara utan vanlig medicin. Men man bör dock fråga sig om man nödvändigtvis måste häva i sig huvudvärkstabletter gång på gång eller äta tabletter så fort man lider av en förkylning. Många lindrigare tillstånd och åkommor går över av sig själv och den allra bästa metoden för att hålla sig frisk är att ta hand om sin hälsa genom att äta rätt och motionera – det är till och med läkarna överens om.

Homeopater

Om man saknar tilltro till den vanliga skolmedicinen och vill prova på något nytt så kan man bege sig till en homeopat. Dock får man betala alla kostnader själv då dessa inte ingår i högkostnadsskyddet. Dock brukar man inte behöva komma tillbaka så ofta till homeopater, utan denne skriver ut de naturläkemedel som bör intas och sedan får man äta dem under en tid.

Alternativmedicin mot smärtor

Du som lider av migrän eller har varit tvungen att googla efter tandläkare Stockholm på grund av fruktansvärd tandvärk, vet förmodligen att det inte finns så många andra alternativ än att ta vanliga smärtstillande. Dock ska man aldrig överdosera, även om det gäller vanliga Alvedon eller liknande.