Läkemedelsmarknaden

Få tag i information om läkemedel

Om det är så att man äter läkemedel eller snart ska börja med något läkemedel kan det vara bra att läsa på lite om det. Då vet man vilka biverkningar som kan komma och man kan också se om man bör undvika alkohol, viss mat eller annat under tiden man tar sin medicin. Man kan hitta en förteckning över alla godkända läkemedel i Sverige på Läkemedelsverkets webbplats. Där kan kan också läsa mer om nya godkännanden, varningar, indragningar samt flera rekommendationer och råd.

Nästan alla läkemedel som har ett marknadsföringstillstånd i Sverige finns också presenterade på Fass med mera. Detta är en portal som drivs av LIF, vilka är de forskande läkemedelsföretagen. Här kan man läsa information och bipacksedlar om och från de flesta vanliga läkemedel som finns på marknaden. Här kan man till exempel läsa på om medicinens utseende, samt ta reda på var den finns.

Den information som finns om läkemedel, och som godkänts för användning i alla EU-läder via

centrala proceduren som det kallas, kan man finna på webbplatsen för den Europeiska läkemedelsmyndigheten, European Medicines Agency. Det finns med andra ord mycket information att inhämta.