Kategori: Olika sorters läkemedel

Konferenser kring läkemedel

Läkemedel är mediciner som människor tar för att ta hand om olika slags fysiologiska eller psykiska behandlingar. Apotekarsocieteten håller 2019… Läs mer »

fredriq

Ögondroppar

När ögondroppar lämnas ut från ett apotek är de nästan alltid sterila. Man bör inte använda en öppnad förpackning ögondroppar i mer än en månad efters

fredriq

Läkemedel som ges i näsan

Ett nasalt läkemedel ges genom näsan. De finns i form av spray, pulver samt droppar. Man ger medicinen i näsborrarna och den verkar lokalt där, eller

fredriq

Flera olika läkemedelstyper

Det finns flera ämnen som botar, förebygger och lindrar olika sjukdomar. Dessa kan dock inte användas ensamma, som de är. För det första måste ämnet o

fredriq

Fasta orala läkemedel

De läkemedel som man tar via munnen kallas för orala läkemedel och de finns i olika fasta former. En av de allra vanligaste är tabletter. Ofta är det

fredriq

Flytande orala läkemedel

Det finns också flytande läkemedel som kan tas via munnen och dessa kallas för orala vätskor. Det finns både vätskor och droppar i denna läkemedelsgru

fredriq