Kategori: Läkemedelsmarknaden

Läkemedelsberoende

I dag kan man bli beroende av nästan vad som helst. Datorspel, shopping, socker, cigaretter och mycket annat är sådant… Läs mer »

fredriq

Åtgärda muntorrhet

En vanlig biverkning av mediciner är muntorrhet. Det är ett tillstånd som kan vara väldigt handikappande för den som lider… Läs mer »

fredriq

Olika typer av läkemedel

Det finns flera olika typer av läkemedel. De brukar delas in i fyra grupper: perorala läkemedel, rektala läkemedel, parenterala läkemedel… Läs mer »

fredriq

Topp 3 mest sålda läkemedel

Den industri som förmodligen räddat och underlättat livet för flest människor är läkemedelsindustrin. Utan läkemedelsindustrin hade vi inte haft alla… Läs mer »

fredriq

Läkemedlens namn och styrkor

Ofta är olika läkemedelsnamn sammansatta av två olika ord. Det sista ordet har ofta en mer allmänt spridd betydelse. Några exempel på dessa ord är pro

fredriq

Naturliga läkemedel och tillskott

Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel
Det finns också läkemedel som har sina ursprung i naturen och de kallas för naturläkemedel, traditionella, v

fredriq

Olika varianter av läkemedel

Originalläkemedel
Om ett företag tar fram ett helt nytt läkemedel kallas det för ett originalläkemedel. Företaget få sedan patent på läkemedlet för et

fredriq