Läkemedelsmarknaden

Läkemedelsberoende

I dag kan man bli beroende av nästan vad som helst. Datorspel, shopping, socker, cigaretter och mycket annat är sådant man kan bli beroende av. Men det är inte allt. Man kan också bli beroende av läkemedel.

Komma ur ett beroende

Att komma ur ett beroende är inte helt enkelt. Med hjälp av företaget LjungSjöberg kan anställda i företag få hjälp att komma ur alla former av beroenden. Det kan ta tid att komma ur beroenden och ju längre tid man varit beroende, desto längre tid kan det generellt sett ta att komma ur det. Det finns också olika behandlingar man genom vården kan få för sitt läkemedelsberoende.

Vilka läkemedel kan man bli beroende av?

Det går faktiskt att bli beroende av nästan alla läkemedel. Många har till exempel blivit beroende av receptfri nässpray och det är i regel inte ett farligt beroende men det kan kosta en hel del pengar och dessutom blir det jobbigt när man hela tiden behöver köpa ny nässpray.

Minska risken att bli beroende

Det är inte alla som vet att läkemedelsberoende finns och långt ifrån alla vet hur det ska hanteras. Det finns till och med läkare som inte vet hur patienter med beroende ska behandlas. Som patient gäller det att man noga följer alla råd för läkemedel. På så sätt minskar man risken att bli beroende. Man kan också välja läkemedel som inte är beroendeframkallande i den mån det går. Om man känner sig lite osäker kan det också vara klokt att rådfråga sin läkare om hjälp. I regel går det lättare att trappa ner på ett läkemedel om man börjar tidigare i behandlingsperioden.

Hur farligt är beroendet?

Ett läkemedelsberoende kan vara precis lika farligt som ett alkoholberoende eller rent av farligare. Det är lätt hänt att man i takt med beroendet också ökar på medicindoserna på eget bevåg och det kan i sin tur leda till överdoser. Många gånger handlar det om att man helt enkelt inte känner av någon effekt av läkemedlet längre och då gör man allt för att åstadkomma samma effekt som man fått innan.

Alla läkemedelsberoenden är dock inte farliga för hälsan, men det kan vara nog så psykiskt påfrestande att uppleva hur kroppen inte kan vara utan sitt läkemedel.