Läkemedelsmarknaden

Olika typer av läkemedel

Det finns flera olika typer av läkemedel. De brukar delas in i fyra grupper: perorala läkemedel, rektala läkemedel, parenterala läkemedel och andra läkemedel.

Perorala läkemedel tas via munnen. Det är det vanligaste sättet att inta medicin på. Tabletterna är utformade så att de antingen ger effekt när de har nått magtarmkanalen eller ger en systemisk effekt, vilket innebär att tabletterna bryts ner i magsaften där de löses upp. Sedan förs läkemedlet genom tarmen där det absorberas, varefter det kommer till levern där läkemedlets aktiva del stöts ut i blodet för att slutligen nå verkningsstället.

Rektala läkemedel ges via ändtarmen. De används särskilt vid tillfällen när det inte är möjligt för patienten att ta peroralt läkemedel, exempelvis vid medvetslöshet. Rektala läkemedel används även när lokal verkan önskas, exempelvis vid hemorrojder.

Parenterala läkemedel ges som injektion och infusion. Via injektioner förs en liten mängd vätska in genom huden. Om injektionen ges intravenöst blir effekten omedelbar. När det kommer till infusion är det en större mängd vätska som kroppen ska ha. Det kan till exempel vara glukos som ges till patienter som är intorkade.

I gruppen andra läkemedel finns näsdroppar, ögondroppar, örondroppar och salvor som smörjes utanpå kroppen. Den här typen av läkemedel ger lokal verkan, ofta ganska snart efter att det har tagits.

Att ta läkemedel

Det är viktigt att ta de läkemedel man har blivit ordinerad även om det är jobbigt. Det kan underlätta lite om man tar hand som sig själv lite extra under tiden man är under läkemedelsbehandling. Varför inte unna dig en ny parfym av Maison Margiela, det lyxiga parfymmärket?

Ett annat tips är att ta varma skumbad, gärna med olika eteriska oljor. Smörj också in kroppen med fuktgivande lotion. Inte sällan drabbas man av biverkningar, och de kan vara mer eller mindre besvärliga. Många läkemedel ger muntorrhet. Trötthet, diarré och förstoppning är andra vanliga biverkningar.