Läkemedelsmarknaden

Topp 3 mest sålda läkemedel

Den industri som förmodligen räddat och underlättat livet för flest människor är läkemedelsindustrin. Utan läkemedelsindustrin hade vi inte haft alla effektiva läkemedel för att behandla nästan alla typer av sjukdomar. Läkemedel används i syfte för att göra något av följande saker:

 

    • diagnostisera
  • behandla
  • förebygga
  • bota
  • bromsa sjukdomar

Den globala läkemedelsindustrin har med kraftfull tillväxt de senaste 20 åren uppnått årliga intäkter på svindlande 1300 miljarder dollar. Detta är ett stort kliv från 2001 då läkemedelsindustrins intäkter låg på 390 miljarder dollar. Utan tvekan spelar läkemedel en avgörande roll för hur människor världen över mår. De tre mest sålda läkemedel kommer därför presenteras här.

3 mest sålda läkemedel

1. Adalimumab: Vid behandling av många typer av reumatism, varav de mest förekommande är ledgångsreumatism, artros i knä och fingerleder. Läkemedlet är kritiskt eftersom omkring en miljon svenskar lever med någon form av reumatisk sjukdom.

2. Eliquis: Detta är ett blodförtunnande läkemedel som används efter en höft- eller knäledsoperation. Efter en operation finns risk för att få blodproppar bildas och därför används läkemedlet för att blockera viktiga komponenter för koagulering av blodet.

3. Lenalidomide: För att behandla multipelt myelom (MM) och Myelodysplastiskt syndrom (MDS) används Lenalidomide. Multipelt myelom är cancer i kroppens vita blodkroppar. Denna cancer är farlig eftersom den i början oftast inte ger några tydliga symptom. Ett effektivt läkemedel mot denna cancer är Lenalidomide då det både kan bromsa eller stoppa tillväxten av cancerceller. Å ena sidan stoppar det utvecklingen av avvikande celler i tumörer, och å andra sidan stimulerar det celler i immunförsvaret som attackerar de avvikande cellerna.