Läkemedelsmarknaden

Smärtlindring vid skönhetsoperationer

När du genomgått en skönhetsoperation kan det kännas skönt att ha åtgärdat problem och förbättrat ditt utseende så att det motsvarar dina förväntningar. Samtidigt kan du utsättas för en del obehag i form av smärta. Det finns dock bra läkemedel och andra effektiva metoder du kan använda för att minska smärtan eller få den att försvinna helt.

Hos Motiva Sverige kan du få tillgång till högklassig bröstoptimering och samråd med erfarna plastikkirurger kring vilken procedur du ska välja för bästa resultat och minskad smärta. Här erbjuds ergonomisk bröstförstoring, mastopexi och procedurer som ger minimal ärrbildning. Hos Motiva Sverige kan du välja bland många olika välrenommerade kliniker och få svar på alla dina frågor.

Läkemedel i olika format

För att minska smärtan efter en operation finns det många olika sorters läkemedel du kan ta. Oftast i tablettform, som är enkelt att konsumera, hantera och dosera korrekt. Smärtstillande läkemedel består ofta av flera verksamma ämnen, som placeras i en tablett, kapsel eller som flytande lösning. Om du har svårt att ta smärtstillande medel oralt finns de också som stolpiller. Behöver du smärtstillande medel under en längre tid? Då kan du köpa depåplåster som du kan sätta på huden och få en dämpande effekt på smärtan.

Smärtstillande läkemedel

Efter en operation är det vanligt med smärta, vilket kan åtgärdas snabbt med smärtstillande läkemedel. Du kan behöva fortsätta ta dina läkemedel regelbundet varje gång smärtan kommer tillbaka, för att undvika onödig smärta. När du exempelvis har genomgått en bröstoperation har plastikkirurgen fått sy ihop sår som sedan måste läkas på ett bra sätt.

Ny forskning

Läkemedel finns inte bara i tidigare nämnda former, nu sker också forskning på nya sätt att blockera smärta. Med mjuka och tunna elektroder som stimulerar hjärnans smärtkontrollcentra går det att stoppa svår smärta. Metoden har en bättre effekt än morfin och är dessutom helt utan biverkningar. Elektroderna har en lika mjuk konsistens som sjögräs och är skonsamma mot hjärnan. På detta sätt går det att aktivera smärtkontrollcentrat i hjärnan utan att samtidigt aktivera nervcellskretsar, vilket minskar risken för biverkningar.

Jämlik smärtlindring

Kvinnor som uttrycker att de har smärta får inte alltid en lika god och påkostad vård som män. Det resulterar i onödigt lidande, till exempel kan det dröja åtta år innan personer med endometrios får korrekt diagnos. Med smärta och utsatthet upplever många kvinnor också en negativ effekt på privatekonomin. När kvinnor söker vård för smärta hänvisas de ofta vidare till psykiatrin eller till psykosociala team, i stället för att få utredning och smärtlindring. För att få en jämställd vård krävs det att kvinnornas smärta tas på allvar, samt att ett kunskapslyft görs inom primärvården. Här behöver kunskap finnas kring kvinnors sjukdomar, samt hur man enklast lindrar smärta efter operationer.