Olika sorters läkemedel

Flera olika läkemedelstyper

Det finns flera ämnen som botar, förebygger och lindrar olika sjukdomar. Dessa kan dock inte användas ensamma, som de är. För det första måste ämnet omvandlas till en form som gör att ämnet kan nå den del av kroppen det ska verka i. Ämnet måste dessutom ha en form som gör det enkelt att hantera och dosera på rätt sätt. Ofta består alltså ett läkemedel inte bara av ett eller flera olika verksamma ämnen utan också av flera sorters tillsatser. Om man till exempel ser till en kortisonsalva innehåller den inte bara kortison utan ofta också flera ämnen som paraffin, konserveringsmedel och vaselin. Om man får en tablett innehåller den både stärkelse, talk och bindemedel vid sidan av det ämne som är verksamt.

Läkemedel har alla olika specifika användningssätt och typiska egenskaper. I denna text tar vi upp de allra vanligaste läkemedelsformerna och de är indelade i olika grupper. De allra flesta läkemedel kan man få i en form som tas genom munnen. Antingen i form av kapslar, eller tabletter eller i flytande former som lösningar eller suspensioner. Om man har svårt att ta läkemedel genom munnen kan man också få så kallade stolpiller, eller i form av nässprej eller nasalpulver. Det finns också olika inhalationspulver som ofta inte är lika svårt att svälja som till exempel tabletter. Om man har olika hudproblem kan man också få krämer, salvor eller olika schampon utskrivet.

Om man behöver starka smärtstillande under lång tid, eller till exempel nikotinläkemedel som verkar under lång tid, kan man också få depåplåster som verkar genom huden. Dessa avger en regelbunden dos läkemedel under tiden plåstret sitter på. Vissa mediciner kan dock inte ges i annan form än genom injektioner, sprutor. Dessa kan ges under huden eller i en muskel. Så är ofta fallet med insulin och liknande.

Många läkemedel som verkar lokalt kan också ges lokalt. Så är till exempel fallet med olika ögondroppar, ögonsalvor och salvor som behandlar olika öronproblem.

Många gånger finns samma typ av läkemedel i flera olika former. Om man behöver smärtstillande kan det vara så att en av läkemedelstyperna inte passar. Man kanske inte kan svälja en tablett, eller ge sig själv en spruta. Då kan ett depåplåster vara ett alternativ. Läkaren kan ofta skriva ut en annan form av läkemedlet om den ena inte fungerar. Ofta kan till exempel flytande medicin fungera bättre till barn som kan ha svårt för att svälja tabletter.

Ibland kan ett apotek byta ut den medicin man fått och då kan man riskera att få den typ av medicin man inte vill ha. Det är därför bra om man ber sin läkare om att markera att medicinen inte får bytas ut, alternativt att man ser till att kontrollera medicinen på apoteket och läsa på om den.