Olika sorters läkemedel

Att avsäga sig livsuppehållande åtgärder eller vård

I de allra flesta fall går skador och sjukdomar att läka eller bota. Så är dock inte alltid fallet. Man kan helt enkelt komma så långt att det inte finns något att göra och vården förlänger bara en persons lidande. Ibland kan det också vara så att man skadas så illa att hjärta samt andra organ tar stor skada. Då kan man behöva läggas i en respirator. Det finns dock inte någon garanti för att man ska vakna igen. Vissa väljer helt enkelt att avsäga sig de här åtgärderna. De vill inte heller återupplivas om de skulle drabbas av ett hjärtstopp eller liknande. Det här är helt upp till individen själv. Om en person är hjärndöd och inte kan ta ett eget beslut kan dock nära anhöriga i samråd med en läkare besluta om att det är dags att koppa bort en eventuell respirator.

Vad sker när man avsäger sig vård och livsuppehållande åtgärder?

Om man meddelar att man inte vill ha vård vid en sjukdom längre kommer eventuella bromsmediciner och liknande att tas bort. Sjukdomen kommer med andra ord att få ha sin gång. Att avsäga sig livsuppehållande åtgärder innebär att man inte vill läggas i en respirator, man vill inte ha en maskin som andas åt en och man vill inte att något annat ska få hjärtat att slå. Om kroppen inte klarar av att hålla sig själv vid liv har man alltså sagt upp alla åtgärder som håller kroppen levande.

När döden har inträtt

När en person har avlidit kontaktas en läkare för att konstatera att personen verkligen är död. Det spelar ingen roll om döden sker naturligt, eller av någon annan anledning. Sedan kontaktas en begravningsbyrå Västerås eller på annan plats. De kan sedan hjälpa till med transport av kroppen och planering av begravning.

Smärtlindring

Även om man avsäger sig vård kan man få smärtlindring. Det finns lagar och regler som säger att man inte ska behöva dö i smärta och man kan inte nekas smärtlindring. Även om man bestämt sig för att man inte vill att sjukdomen ska bromsas kan man alltså minska ner eventuell smärta. Det kan dock finnas en gräns på hur mycket smärtlindring man kan få av en viss sort och det beror helt enkelt på att en person kan avlida av överdoser.

När kan det här ske?

Man kan avsäga sig vård och livsuppehållande åtgärder vid olika tillfällen. Vissa avsäger sig vård direkt när de drabbas av en sjukdom. En del av dem som skadas avsäger sig livsuppehållande vård. Vid cancer är det mycket vanligt att man till slut ger upp hoppet om att besegra sjukdomen. Då får man istället palliativ vård, vård i livets slutskede.