Olika sorters läkemedel

Ögondroppar

När ögondroppar lämnas ut från ett apotek är de nästan alltid sterila. Man bör inte använda en öppnad förpackning ögondroppar i mer än en månad eftersom det finns risk att bakterier börjar gro i flaskan efter en tids användning. Man bör därför anteckna när man öppnar flaskan. Det finns också ögondroppar i engångsbehållare. Dessa innehåller inga konserveringsmedel och med dessa kastar man alltid eventuella överblivna droppar när man har doserat dem färdigt i ögonen.

Om man har flera olika sorters ögondroppar ska dessa alltid tas med ett par minuters mellanrum eftersom att ögat inte rymmer flera olika droppar samtidigt.

När det gäller ögondroppar ska de förvaras lite olika. Om de ska förvaras svalt står detta på förpackningen. Den flaskan som man använder bör dock stå i rumstemperatur, eller i alla fall stå där en stund innan man ska ta sina ögondroppar. På så sätt kommer medicinen inte irritera lika mycket som om den är kylskåpskall.

Om man har kontaktlinser kan det vara värt att notera att dessa många gånger kan missfärgas om man använder ögondroppar som innehåller konserveringsmedel. Detta kan förhindras genom att man först sätter in linserna efter det att man tagit dropparna.