Att ta läkemedel

Hund som medicin

Kan en hund användas i vårdsyfte för att få folk att må bättre? Ja, det finns faktiskt en hel del forskning som tyder det.

Att hunden är människans bästa vän är ett vida känt begrepp och de har en lång historia av att hjälpa människor på olika sätt. Bland annat används de som blindhundar, polishundar och i tullen för att söka efter droger. Men på senare tid har det blivit mer och mer vanligt med så kallade terapihundar, vilket innebär att hundarna tillsammans med sin förare stöttar människor inom vården och även i skolans värld. Till skillnad från en hund som jobbar som assistent åt en blind person så arbetar en terapihund med flera olika människor. I Sverige kallas terapihundarna numer för social tjänstehund, vilket ger en tydligare beskrivning av vad hundens roll innebär.

Eftersom en terapihunds uppgift är att träffa många olika sorters människor ställs höga krav på den. Den måste vara både social och tillgänglig och acceptera att bli klappad av främmande människor. Det ställs också krav på hundens förare då denne måste ha minst två års erfarenhet av att arbeta inom vården innan en utbildning till diplomerad vårdhund kan påbörjas tillsammans med hunden. Denna utbildning är på ett år och innehåller både teoretiska och praktiska prov där hunden får träna sig i sina färdigheter.

Att få klappa en hund har flera dokumenterade positiva effekter hos människor. Bland annat så sänks blodtrycket, välbefinnandet höjs och inte minst är det en social situation som ger stimulans. Många terapihundar kan till exempel hjälpa barn som har lässvårigheter genom att barnen i en avslappnad miljö får öva på att läsa högt för hunden, som lyssnar utan att komma med kritik. Det innebär en viss kostnad att utbilda hunden, och kursavgiften är på 20 000 kr. Några tips på att spara ihop pengar kan man hitta på finnfinans.se där det finns mycket information. I vissa fall går det att få utbildningen sponsrad ifall man själv inte har råd.

Till skillnad från andra tjänstehundar som ofta är labradorer, schäfrar eller malinois så finns det inga raser som är mer lämpade än andra att bli terapihundar. Så länge hunden är positivt inställd till människor och tycker att det är kul att träffa folk så kan den passa bra som terapihund. En hund som ändå är vanlig inom terapin är labradoodle som tack vare sin lockiga päls som inte fäller ofta går bra ihop även med allergiker. Dock är hundens temperament det allra viktigaste och även att den inte är för ung. Dels för att den måste vara minst ett år gammal innan utbildningen påbörjas men också för att det ska gå att avgöra om hunden är lämplig för att utbildas till terapihund genom att den får prova på olika situationer.