Att ta läkemedel

Så fungerar betablockerare

Betablockerare är ett receptbelagt läkemedel som skrivs ut till de personer som har högt blodtryck för att sänka trycket. Blodtrycket är det tryck som uppstår i kärlen när hjärtat pumpar. Trycket gör att blodet förs vidare från hjärtat ut i hela kroppen genom artärerna och sedan tillbaka igen genom venerna. Om en person har högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Betablockerare sänker blodtrycket

Betablockerare gör att effekten stresshormoner i kroppen som adrenalin och noradrenalin blockeras. När dessa hormoner blockeras gör det i sin tur att hjärtat arbetar lugnare. När hjärtat arbetar lugnare sänks hjärtfrekvensen, det vill säga pulsen, även mängden blod per hjärtslag minskas. Dessa effekter gör att blodtrycket sänks och därmed minskas risken för stroke och hjärtinfarkt. Anledningen till att högt blodtryck ger ökad risk för stroke och hjärtinfarkt är att det höga trycket leder till att kärlen blir åderförkalkade och därmed mindre elastiska.

Nobelpris för betablockerare

Läkemedlet upptäcktes redan 1962 av vetenskapsmannen och läkaren James Black från Skottland. Upptäckten räknas till en av de största inom läkemedelsbranschen sedan 1700-talet. Vetenskapsmannen och läkaren James Black fick Nobelpriset i medicin för sin upptäckt av betablockerare år 1988.

Idag är det många som har högt blodtryck, närmare bestämt är det nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år i Sverige som lider av diagnosen. Tack vare betablockerare minimeras risker för alla dessa personer att drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke.

Vi hoppas på fler upptäckter av revolutionerande läkemedel

I framtiden hoppas vi på fler revolutionerande upptäckter som denna. För att göra upptäckter av medicin utförs forskning på flera olika områden. Det är ofta läkare eller apotekare som forskar i områden inom medicin. För att bli läkare eller apotekare krävs en längre utbildning och flera års praktik. Det är ofta svårt att komma in på utbildningar som dessa och högsta betyg från gymnasiet krävs. Om inte högsta betyg nåtts under gymnasietiden finns det möjlighet för intresserade studenter att göra det årliga högskoleprovet 2018 för att på så sätt komma in på utbildningen. De som har gjort högskoleprovet söker i en egen antagningsgrupp till utbildningar och detta har varit vägen in för många studenter som velat läsa medicin- eller apotekarprogrammet.

Biverkningar från betablockerare

Precis som med nästan vilka läkemedel som helst ger betablockerare biverkningar. Dessa biverkningar varierar från person till person, vissa får inga medan andra får desto fler. Dock är vanligtvis biverkningarna övergående och märks först av i början då läkemedlet just påbörjats. En vanlig biverkning som kan drabba personer som nyligen börjat med medicinen är yrsel, detta kan bero på att dosen är felinställd och att blodtrycket blir för lågt istället för normalt. Ett annat vanligt symtom är trötthet. Mindre vanliga men ändå förekommande biverkningar kan var illamående och kräkningar.