Att ta läkemedel

Sköt medicineringen rätt

Man kan ofta själv välja när man ska ta sin medicin. I några fall ska dock medicinen tas tillsammans med en måltid och då bör man hålla sig till det. Det är ofta lättare att komma ihåg medicinen om man tar den i samband med att man gör något regelbundet. När man går upp, går och lägger sig eller äter frukost kan vara bra alternativ.

Det är viktigt att man ser till att varken man själv eller ett barn avbryter sin behandling i förtid. Man ska inte heller ändra medicineringen annat än på läkarens inrådan. Besvären kan snabbt komma tillbaka om man avbryter en behandling för tidigt. Det är också viktigt att man inte använder för gammal medicin. Det står på förpackningen hur länge läkemedlet kan användas och efter detta datum bör man kassera medicinen. Man bör inte spola ner den gamla medicinen, eller kasta den i soporna. Alla apotek tar emot för gamla eller överblivna mediciner och de ser till att de tas omhand på rätt sätt. Genom att lämna in sina mediciner slipper man oroa sig för att obehöriga ska kunna få tag på dem.