Olika sorters läkemedel

Flytande orala läkemedel

Det finns också flytande läkemedel som kan tas via munnen och dessa kallas för orala vätskor. Det finns både vätskor och droppar i denna läkemedelsgrupp. Vätskorna kan också delas in i grupper som suspensioner, emulsioner och lösningar. En lösning är ofta löslig i vatten men ibland kan det finnas en mindre mängd alkohol i den. En suspension innehåller vätska med läkemedel i finfördelad form medan en emulsion både innehåller olja och vatten. De orala vätskorna är ofta smaksatta och sötade. Ofta används olika typer av sötningsmedel, till exempel aspartam sackarinnatrium eller sorbitol. Några av dessa vätskor har kort hållbarhet och då tillverkas de på apoteket när de säljs. Ett exempel är orala suspensioner som används vid infektioner.

Det är viktigt att kontrollera om den vätska man tar, ska skakas innan man använder den. Om man inte skakar den kan vätskan vara skiktad och då får man för låg dos i början av medicineringen och för hög dos i slutet.

Ofta är de orala vätskorna dyrare än tabletter, men för barn eller vuxna som har svårt att svälja kan flytande mediciner ofta vara den bästa lösningen. Det är dock mycket viktigt att man använder bra doseringsmått till medicineringen. Det kan finnas dosmått i läkemedlets förpackning, annars går det att köpa doseringssprutor, bägare eller skedar.

Många orala mediciner finns också som droppar. I denna förpackning ingår alltid en droppgivare och det är viktigt att man använder den för att få i sig rätt mängd medicin. Ofta kan dessa droppar blandas i dryck. Vissa mediciner finns också som pulver eller granulat. Dessa kan blandas i fil eller liknande för att de ska bli lite lättare att få i sig.