Olika sorters läkemedel

Fasta orala läkemedel

De läkemedel som man tar via munnen kallas för orala läkemedel och de finns i olika fasta former. En av de allra vanligaste är tabletter. Ofta är det mycket enkelt att ta ett läkemedel genom att bara svälja en tablett. Vanligen är de runda eller ovala till formen och vissa av dem har en skåra som gör att tabletten kan delas. Ibland kan dessa tabletter också vara dragerade. Med detta menar man att tabletten är överdragen med socker eller något annat ämne som skyddar tablettens kärna mot fuktighet, luft eller ljus. Det kan också skydda mot att tabletten avger en obehaglig smak.

En tablett innehåller ofta flera olika hjälpämnen och tillsatser vid sidan av de verksamma ämnena. Detta behövs för att tabletten ska få rätt form och storlek. Tabletten ska också lösas upp efter rätt tid i magen eller tarmen. Ämnena som tillsätts kan också ge tabletten andra nödvändiga egenskaper som behövs för att medicinen ska verka på rätt sätt. Fyllnadsmedel är ett exempel på dessa ämnen. De ger tabletten rätt storlek. Olika färgämnen och smakämnen kan också tillsättas för att tabletten ska bli lätt att se och identifiera samt för att den ska bli lättare att ta. Ibland tillsätts också olika sprängmedel som gör att tabletten kan falla isär i magen, detta ofta tillsammans med bindemedel för att tabletten inte ska falla sönder för lätt.

Det finns också så kallade depottabletter. Dessa är mycket långtidsverkande och har ofta effekt i upp till 24 timmar eller under ännu längre tid. Dessa tabletter kan tillverkas på lite olika sätt. Ett av dessa innebär att läkemedlet läggs in i en form av plastskelett. Det gör att endast små delar av läkemedlet frigörs. Allt eftersom medicinen går igenom tarmen släpper skelettet ut medicinen.

En fördel med detta är att tabletten får en jämnare effekt. I och med detta blir biverkningarna också än färre än när man använder det verksamma ämnet i en vanlig tablett. Ibland kan tablettens platskelett komma ut med avföringen men då innehåller det inga rester av läkemedel. När det gäller depottabletter ska de sväljas hela och de ska inte krossas eller tuggas eftersom de då avger allt läkemedel direkt. Vissa depottabletter kan delas, men det är långt ifrån alla.

Förutom detta finns det också brustabletter som man löser upp i vatten, samt enterotabletter som alltid ska sväljas hela.