Läkemedelsmarknaden

Läkemedlens namn och styrkor

Ofta är olika läkemedelsnamn sammansatta av två olika ord. Det sista ordet har ofta en mer allmänt spridd betydelse. Några exempel på dessa ord är prolongatum, retard och depot. Alla dessa ord syftar till att läkemedlet har en mycket långvarig effekt. Om det handlar om tabletter eller kapslar behöver dessa tas en till två gånger per dygn. Om det handlar om plåster eller sprutor räcker det ofta att byta eller ta dessa någon gång i månaden. Ordet comp eller komp, compositum betyder att läkemedlet är sammansatt av flera verksamma ämnen. Man vill med detta läkemedelsnamn skilja medicinen från läkemedel som innehåller ett eller färre verksamma ämnen. Detta är bra för överkänsliga personer och liknande att lära sig.

Styrka eller mängd anges på olika sätt. I de fall ett läkemedel av någon sort finns i flera olika styrkor, anges ofta styrkan genom att man anger mängden verksamt ämne i varje milliliter eller tablett. En tablett kan till exempel heta sitt namn samt 10 mg, 40 mg, 400 mg, eller 500 mg. Man kan också ofta markera ett läkemedels styrka genom att man lägger till ordet mite eller forte efter läkemedlets namn. Om medicinen heter mite efter sitt namn är medicinen svagare, och heter den forte kommer den att vara betydligt starkare än de vanliga varianterna.

Ofta kan man inte jämföra olika läkemedel genom deras mängd. Det finns olika ämnen som kan ge liknande effekter när de tas i flera olika doser. Ibland kan 1 milligram av ett ämne motsvaras av 200 milligram i ett annat. En liten tablett med ett ämne kan alltså vara betydligt mer effektfull än en stor tablett av något annat ämne. Man bör därför inte jämföra flera olika läkemedel när det gäller storlek eller mängd verksamt ämne.

Ofta anger man ett läkemedels styrka både i gram, milligram samt µg, eller mikrogram. Ibland kan dessa mängder också anges i IE eller E. IE betyder i detta sammanhang internationella enheter. Den engelska termen IU, eller international units, förekommer också. Ofta ser man framför allt dessa enheter i samband med olika hormonpreparat, vitaminer eller liknande. Dessa beteckningar ses framför allt i samband med vitamin- och hormonpreparat. Just IE är en helt internationellt överenskommen mängd där ett ämne bidrar till en bra effekt.