Läkemedelsmarknaden

Naturliga läkemedel och tillskott

Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel

Det finns också läkemedel som har sina ursprung i naturen och de kallas för naturläkemedel, traditionella, växtbaserade läkemedel eller bara växtbaserade läkemedel. Dessa måste också godkännas av Läkemedelsverket, samt registreras av dem. Läkemedlen ska vara avsedda för lindriga samt tillfälliga besvär och de ska bara vara för egenvård. Ofta kan naturläkemedel innehålla en bakteriekultur, en djurdel, mineraler eller salter som inte bearbetats alltför mycket. Ett naturläkemedel måste uppfylla alla grundläggande krav som gäller för alla typer av läkemedel.

Ofta innehåller växtbaserade läkemedel sönderdelade eller hela växter, svampar, alger eller växtdelar. De kan också innehålla olika lavar. Dessa typer av läkemedel delas in i två olika kategorier och det är de traditionella samt de väletablerade. För traditionella läkemedel ska det finnas en dokumentation av långvarig medicinsk användning, men för väletablerade läkemedel ska dess effekt kunna visas i vetenskapliga studier. Ett traditionellt läkemedel behöver inte vara utan effekt men ofta finns inga som helst bevis för att effekten existerar.

När det gäller naturläkemedel måste man vara säker på att de inte interagerar med andra mediciner man tar. Vissa naturläkemedel kan faktiskt slå ut andra viktiga mediciner, eller göra så att de får mycket större verkan än vad de skulle ha från början. Denna information förekommer ofta i bipacksedeln men om man vill vara på den säkra sidan är det också bra att rådfråga sin läkare. Det gäller också om man ska få någon ny medicin inom kort.

Kosttillskott

Det finns också flera olika typer av så kallade kosttillskott. Dessa är produkter som man kan använda som komplement till den vanliga kosten om man inte får i sig alla näringsämnen via maten. Alla vitaminer, proteiner, mineraler, fibrer, örter, fettsyror och växtextrakt är olika typer av kosttillskott. Dessa betraktas inte som läkemedel utan som livsmedel. Det är därför Livsmedelsverket ansvarar för reglerna för just kosttillskotten. Det behövs inget godkännande för att sälja dessa utan det är tillverkaren och säljaren som ansvarar för att alla kosttillskott ska vara säkra att använda. Alla dessa produkter ska vara märkta med ordet kosttillskott. Allt fler köper i dag kosttillskott för att få i sig extra mineraler och vitaminer när de tränar. Under vintertiden är det också många som köper kosttillskott för att få i sig de vitaminer som solen inte släpper igenom. Kosttillskotten kan dock inte ersätta en varierad kost och man måste dessutom vara mycket observant så man inte överdoserar dem.