Läkemedelsmarknaden

Olika varianter av läkemedel

Originalläkemedel

Om ett företag tar fram ett helt nytt läkemedel kallas det för ett originalläkemedel. Företaget få sedan patent på läkemedlet för ett visst antal år efter det att läkemedlet har godkänts. När detta patent sedan går ut får också andra företag skapa kopior av detta läkemedel. Dessa läkemedel kallas för generika eller generiska läkemedel.

Generiska läkemedel

När man gör ett generiskt läkemedel kommer det att innehålla precis samma verksamma ämnen, och i samma mängd som ett originalläkemedel gör men det kommer att säljas under ett annat namn. Ofta har dessa läkemedel mycket lägre pris än de som ses som originalläkemedlet. Ofta kan ett generiskt läkemedel innehålla andra tillsatser än det originella läkemedlet och de kan också sen annorlunda ut. De är dock helt medicinskt likvärdiga. Ett generiskt läkemedel kan ofta heta samma sak som det verksamma ämnet, följt av tillverkarens namn. Eftersom att läkemedel på ett apotek ofta byts ut kan det vara bra att känna till sitt läkemedels verksamma ämne.

Biosimilarer

Det finns också så kallade biosimilarer. Dessa liknar ett redan godkänt biologiskt läkemedel men det är inte helt identiskt. Detta läkemedel är helt unikt om man jämför med ett generiskt läkemedel som har samma verksamma ämne som originalläkemedlet. När det gäller en biosimilar ska den dock inte skiljas sig effekt- och säkerhetsmässigt från det biologiska originalmedlet.

Parallellimporterade läkemedel

Parallellimporterade läkemedel är originalläkemedel ett företag importerar från ett annat europeiskt land där priserna är lägre än vad de är i Sverige. Detta gör att den importerade läkemedlen ofta kan säljas till ett lägre pris på den svenska marknaden än vad originalläkemedlet kan. De importerade läkemedlen måste dock paketeras om innan de säljs så att alla bipacksedlar, bruksanvisningar och förpackningar stämmer överens med de gällande svenska kraven.

Licensläkemedel

En annan typ av läkemedel är licensläkemedel. Dessa är läkemedel som inte har godkänts för försäljning här i Sverige, men de får dock säljas efter det att Läkemedelsverket lämnat ett så kallat särskilt tillstånd för försäljning. Detta tillstånd kallas för licens. Om man behöver ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige, men i något annat land, kan man få ett licensläkemedel. Den läkare som skriver ut det måste kunna motivera om varför patienten behöver det och apoteket ansöker sedan om en licens hos Läkemedelsverket för att få sälja detta. Licenser som beviljas från och med 2017 kan hämtas på vilket apotek som helst. Om man har en licens sedan tidigare år måste man hämta sin medicin på ett apotek som tillhör den kedja som ansökt om licensen. Vanligen gäller denna licens för en person, men ibland kan en klinik också få en licens för alla patienter som har en viss sjukdom. Ett licensläkemedel är inte godkänt i Sverige och därför finns ingen svensk bipacksedel, vilket kan vara bra att veta.