Att ta läkemedel

Antibiotika kurer och resistensproblemet

Antibiotikaresistensen har blivit ett stort problem världen över och innebär att bakterieinfektioner som normalt sett haft liten inverkan på hälsan, numer kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd.

När antibiotikan först blev allmänt tillgänglig så var det en mirakelmedicin som räddade livet på väldigt många människor som annars hade gått under i enkla bakterieinfektioner.

Från att antibiotikan blev vida använt på 1940-talet så har tillgängligheten och överanvändningen lett till utvecklingen av MRSA bakterier, bakterier som har utvecklats att motstå antibiotikan. Detta problem uppmärksammades tidigt, faktiskt så tidigt att antibiotikans upptäckare Alexander Fleming redan 1945 varnade för att denna utveckling skulle kunna ske. Under 50-talet var det ett faktum och att vi fortfarande idag kan använda oss av antibiotika bygger på att man har hittat nya stammar att utveckla variationer ifrån men dessa är få och upptäckterna av nya stammar blir färre och färre. Faktum är att ingen ny stam har hittats sedan 1985.

Att detta är ett stort problem idag framgår tydligt av denna Journalartikeln exempelvis.

Överanvändningen av antibiotika är orsaken, inte bara till människor men även inom djurhållningen där vi människor får i oss antibiotika genom maten. Överutskrivningen av antibiotika har minskat i Sverige men globalt så är det fortfarande ett stort problem. Ofta skrivs antibiotika ut efter att läkare blivit pressade av exempelvis småbarnsföräldrar att skriva ut antibiotika mot sjukdomar som inte hjälps av antibiotika alls eller mycket lite, i många länder så kan man även köpa antibiotika utan recept. Även felaktiga diagnostiseringar där man ej definierat exakt vilken patogen som ska behandlas innan antibiotika satts in. I USA så har det visat sig att 30-60% av antibiotikan som används på akutavdelningarna har varit onödiga,inkorrekta eller undermåliga till syftet.

Förutom de större politiska förändringar som krävs så finns det saker som man kan göra på individnivå.

Välj kött som kommer från länder med lagstiftning mot överanvändning av antibiotika, Sverige ligger i framkant här men samtliga EU-länder har lagstiftning på området sedan 2006.

Att resa är kul och utvecklande och värt att investera i, Lånakuten hjälper dig ut i världen men tänk på att om man kan köpa medicin över disk och utan läkare inblandad så kan det resultera i helt felaktiga doser och typer av antibiotika. Res säkert!

Lita på din läkare, de är kunnigare än dig oavsett hur mycket googlingar du gjort innan. Det är två frågor som först ställs vid ett övervägande om antibiotika skall användas. Är det en bakterieinfektion eller virusinfektion? Kommer infektionen läka ut av sig självt?

Följ läkarens råd om just din antibiotikabehandling , all antibiotika och alla patienter är inte lika. Det finns ett 60-tal antibiotika idag med olika rekommendationer anpassade för patienten.

Avsluta din kur! Detta kan tyckas vara självklart men ofta så struntar en del människor att avsluta sin kur för att de känner sig friska. I detta läge så kan bakterierna överleva och utveckla resistens. Det personliga ansvaret här är stort, spridningen av resistenta bakterier kan vara dödligt speciellt bland grupper med nedsatt immunförsvar som exempelvis äldre.