Att ta läkemedel

Viktigt att tänka på

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på när man tar mediciner. För det första är medicin på recept personlig. Det är bara den som fått receptet som ska använda medicinen. En läkare har valt medicin och dos med hänsyn både till sjukdomen, personens ålder, andra mediciner med mera. Det är också viktigt att man använder sin medicin på rätt sätt. Läkaren ger information om hur medicinen ska tas och det är också bra att läsa i bipacksedeln om det är något speciellt man bör tänka på. Det är också mycket viktigt att förvara medicinen enligt instruktionerna. Det finns annars en stor risk för att de inte fungerar som de ska. Medicinen ska alltid förvaras så att barn inte kan komma åt den.

Det är också viktigt att man tar rätt dos av medicinen. Då ger läkemedlet bra effekt och man minskar risken för biverkningar. Om man tar för låg dos kan medicinens verkan utebli och om man tar för hög dos kan biverkningarna bli svåra. Det kan också vara farligt att ta för hög dos. För att medicinen ska ge rätt effekt måste man också se till att den tas jämnt fördelat över dagen. Om medicinen bara ska tas en gång om dagen bör man försöka ta den vid samma tid varje dag.

Om det står att medicinen ska tas tillsammans med mat bör man göra det. Om man inte gör det kan man till exempel få problem med magen, eller börja må illa. Andra mediciner, till exempel värkmediciner, verkar ofta snabbare om man inte tar dem i samband med eller direkt efter en måltid. Ofta spelar det dock ingen roll om man tar dem med eller utan mat. Ibland kan man behöva undvika viss mat för att medicinen inte ska påverkas. Grapefrukt och mjölk kan vara exempel på sådana saker.